Přehled úlev a podpory od státu v souvislosti s aktuálními opatřeními proti koronaviru

Pomůžeme vám zorientovat se v úlevách, podporách a dotacích, jež stát nabízí v souvislosti s omezeními kvůli šíření nemoci covid-19.

Odložení daňových povinností všem podnikatelům, jejichž činnost byla bezprostředně omezena nebo zakázána vládními nařízeními

Podnikatelé, na jejichž převažující činnost míří vládní zákazy nebo omezení, mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH do konce roku a prominuty zálohy na daň z příjmu a daň silniční. Stačí, aby Finančnímu úřadu zaslali oznámení, že splňují podmínky. Oznámení lze zaslat i emailem, doporučujeme však datovou schránku.

Poplatníci, na které se generální pardon nevztahuje automaticky (tj. nemají činnost výslovně zakázanou, ale čelí např. velkému propadu poptávky) mohou o odklad platby daně zažádat individuálně.

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Pokud poplatník již dnes očekává za období 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období roku 2019 a finanční úřad mu prostředky vyplatí přednostně. Pokud tedy potřebujete nutně peníze ihned, je možné požádat o uplatnění daňové ztráty teď a není nutné čekat na podání daňového přiznání za rok 2020.

Kompenzační bonus ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky

Bude se jednat o stejný model jako na jaře. Velmi jednoduchým formulářem bude možné požádat o vyplacení 500 Kč za každý den, kdy byla zakázána nebo omezena činnost. V první fázi bude možné žádat za období od 5.10.2020 do 4.11.2020. Podmínkou čerpání je převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí, nebo vykonávání činnosti, které jsou na zavřené obory významně navázány. Tím je myšleno, že alespoň 80 % příjmů plyne z těchto oborů.

V tuto chvíli je kompenzační bonus ve stádiu návrhu a čeká se na schválení parlamentem. Žádosti ještě nejsou přijímány – jakmile bude možné žádat budeme vás informovat.

Odklad EET do 1.1.2023

Do 1.1.2023 je EET nepovinná. Kdo chce, může data odesílat na FÚ, kdo nechce, nemusí. Jedná se o všechny čtyři fáze, tedy i ty provozovny, které v období před koronavirem evidovat musely.

COVID nájemné – 2. výzva

Podobně jako na jaře, i nyní je stát připraven podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny, vyplatit podporu 50 % nájemného za rozhodné období.

Oproti jaru je zde však podstatný rozdíl – není vyžadována sleva 30 % od pronajímatele.

Podmínkou je úhrada alespoň 50 % nájemného za rozhodné období.

Žádosti budou přijímány do 21.1.2021. Žádá se stejným způsobem a je potřeba doložit obdobné dokumenty, jako na jaře.

Záruky na bankovní úvěry COVID III od ČMZRB

Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytuje záruky až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru. Stejně jako u předchozích úvěrových programů platí, že o úvěr žádáte u své (nebo jakékoliv jiné) banky, která vám sdělí, co je potřeba splnit, abyste dostali podporu od ČMZRB.

Pro zaměstnavatele uzavřených a významně omezených provozů: A plus, B

Oba programy jsou určeny pro zaměstnavatele a cílem je refundovat část mzdových nákladů postižených provozů a tím pomoci ochránit pracovní místa.

Režim A Plus – Nahrazuje původní režim A. Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo jiných orgánů. Příspěvek je ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody, dohromady max. 50000 Kč/zaměstnanec/měsíc.

Rámec a podoba tohoto programu se ještě ladí a je možné, že dojde k úpravám.

Režim B – pro firmy, které jsou dotčeny nepřímo, tj. nejsou povinně uzavřeny, ale čelí poklesu odbytu - byl prodloužen do 31. prosince 2020 bez dalších změn. Příspěvek bude tedy nadále zaměstnavatelům poskytován ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance. Režim B tak zůstává naprosto stejný, jako doposud.

Vážení klienti, pokud budete potřebovat v některé oblasti podporu, neváhejte se na nás obrátit.

Luděk Barták, partner EIBD, ludek.bartak@eibd.cz, 603 937 736

Potřebujete více informací?

Chteli by ste se dozvědet více o naší společnosti? Víc o historii a o tom co Vám můžeme nabídnout? Kliknutím na tlačítko níže se dozvíte víc.