náhrada škody způsobené krizovými opatřeními

Doporučení našim klientům pro přípravu na budoucí odškodnění

Vážení klienti,

zákon č. 240/2000 Sb. (Krizový zákon) říká „Stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními prováděnými podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám.“

Tento zákon je praxí neprověřený a právníci hledají výklady. Zatím není jisté, jak dlouho bude krizový stav trvat a jaké budou dopady. Ze strany státu je možné očekávat přísná kritéria, aby uplatnění zákona nebylo pro státní pokladnu likvidační. Očekává se i dost soudních sporů.

 Právníci doporučují, aby se každý, koho se žádost o odškodnění potenciálně týká, nyní soustředil na dvě věci:

  • Minimalizace škod – zakonzervování provozoven, bezpečné uskladnění všeho, co by se mohlo      zkazit, zrušení objednávek, dohoda se zaměstnanci, atd.
  • Dokumentace. Ať už pro  uplatnění náhrady škody „jako u pojišťovny“, tak pro případný soudní spor, naprosto klíčová bude dokumentace. Zdokumentovat je nutné jak škodu, která vznikla, tak opatření, která jste podnikli v rámci minimalizace škod. Jak dokumentovat? Až u soudu o případné odškodnění dostanete otázku „Co jste udělal/a pro minimalizaci škod?“, abyste na ni dokázal/a přesvědčivě odpovědět. Čili popsat, co jste přesně udělali, kdy, proč, a každou takovou činnost doložit dokumenty, fotografiemi, svědectvími. Stejně tak při odpovědi na otázku „Jaká škoda Vám vznikla?“

 

Pokud byste nyní nebo později potřebovali právní pomoc, dejte mi prosím vědět.

Luděk Barták

Potřebujete více informací?

Chteli by ste se dozvědet více o naší společnosti? Víc o historii a o tom co Vám můžeme nabídnout? Kliknutím na tlačítko níže se dozvíte víc.