Možnost odložení platby DPH za 02-2020

Firmy a živnostníci postižení současnou mimořádnou situací mají možnost požádat o odklad platby DPH

Vážení klienti,

 

Ministerstvo Financí vydalo pokyn, kterým připouští odložení platby DPH a jeho platbu ve splátkách. Ovšem pozor, podle aktuálního výkladu se budou ze zpožděné platby počítat úroky z posečkání 8,75% p.a. (podle §157 daňového řádu). Prominuty budou pouze pokuty a správní poplatky.

 

Pokud si přejete platbu odložit, podmínkou je podání individuální žádosti a prokázání souvislosti s mimořádnými opatřeními. Prokázat souvislost lze jakkoliv, MF uvádí následující příklady: doložení vlivu karanténního opatření, nemoci, pečování o člena domácnosti, seznam stornovaných zájezdů/letenek/vstupenek/akcí, porovnání výše obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období, problémy zapříčiněné výpadkem dodavatele, apod.

 

Pokud máte o odklad platby DPH za 02-2020 zájem, napište mi prosím zdůvodnění, na kterém žádost o odklad postavíme. Mělo by být relativně podrobné a konkrétní (jména, adresy, částky). My následně podáme žádost, Vy nebudete DPH platit a budeme čekat na vyjádření FÚ. Rizikem je, že FÚ neuzná důvody pro odklad, místo úroků z posečkání vyměří úroky z prodlení 16% p.a. a bude požadovat okamžitou úhradu.

Odklad se týká pouze platby, stále platí povinnost DPH a KH podat včas, nebo s tolerovaným zpožděním 5 dnů.

 

 

Luděk Barták