Výkaz Intrastat a jeho změny od 1.1.2022

Prozradíme vám, co to vlastně je výkaz Intrastat a kdo ho povinně sestavuje.


Výkaz Intrastat je přehledem fyzického pohybu zboží mezi členskými státy Evropské unie. Povinné subjekty (zpravodajské jednotky) ho zpracovávají za kalendářní měsíc. 

Pro koho je výkaz Intrastat povinný

Výkaz Intrastat povinně zpracovává a u celního úřadu se registruje subjekt, který od data své registrace k DPH v ČR pořídil nebo odeslal zboží z jiného členského státu Evropské unie v úhrnu za 12 mil Kč. Pro přepočet na Kč použije kurz dle zákona o DPH. Přesažení limitu pro odeslané zboží (prodeje) a přijaté zboží (nákupy) se sleduje odděleně. První výkaz se podává za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k překročení limitu 12 mil. Kč.

Transakce subjektu po registraci k DPH

Subjekt v tabulce níže se stal plátcem DPH od 10.11.2020. Na konci 12/2020 vykázal úhrn prodejů ve výši 13.000.000, první povinný výkaz Intrastat tedy zpracuje za období od 1.12.-31.12.2020, zatím pouze část za odeslané zboží. Další měsíc překročí limit 12mil. Kč i za pořízené zboží, tedy za 1.1.-31.01.2021 zpracuje obě části výkazu.

Období

Nákupy z EU (v Kč bez DPH)

Prodeje do EU (v Kč bez DPH)

11/2020

4.000.000

6.000.000

12/2020

5.000.000

7.000.000

01/2021

5.000.000

7.000.000

02/2021

5.000.000

7.000.000

Změny v Instrastatu od 1.1.2022

Od 1.1.2022 nastává účinnost novéhonařízení vlády č. 333/2021 Sb., které aplikuje související evropské předpisy.

  • Dochází ke změně používané terminologie (místo odeslání se bude používat „vývoz“, místo přijetí „dovoz“).
  • Významně se rozšiřuje okruh vykazovaných údajů u vývozů. Od 1.1.2022 bude nutné uvádět daňové identifikační číslo (pro účely DPH) partnerského subjektu a zemi původu vyváženého zboží.
  • Zavádí se tzv. „zjednodušené hlášení“, kdy drobnější subjekty mají možnost při splnění určitých podmínek odesílat Intrastat pouze jednou ročně. Podmínky splnění se opět posuzují zvlášť pro dovoz a zvlášť pro vývoz. Zjednodušené hlášení může vykazovat subjekt, který v kalendářním roce nevyvezl nebo nedovezl zboží v úrhnu za více než 20 mil. Kč. A zároveň nedovezl nebo nevyvezl zboží, které je na seznamu zakázaného zboží pro zjednodušeného vykazování. Odkaz na tento seznam uvádíme níže, seznam obsahuje zboží jako např. zvířecí kůže, ryby, živé rostliny, určité nerostné suroviny atd.
  • Nařízení dále zvyšuje aktuální limit pro malé zásilky z 200 EUR na 400 EUR. U zásilek, kde fakturovaná hodnota nedosáhne tohoto limitu, lze tyto vykazovat souhrnně pouze s rozlišením členského státu určení.
  • Dochází také k usnadnění způsobu vykazování údajů o množství zboží. Zaokrouhlování doplňkových měrných jednotek bude probíhat stejně jako u hmotnosti a aplikace Intrastatu (InstatOnline a InstatDesk) by měla sama zaokrouhlovat nesprávně zaokrouhlené vstupy uživatelů. 
  • Změnou prochází vykázání tzv. stoprocentního dobropisu (tedy ne v případě, kdy se poskytuje jen sleva). Takováto transakce se v Intrastatu, buď opraví formou snížení původně vykázané hodnoty nebo úplným smazáním daného řádku Intrastatu.

Sankce za nezasílání Intrastatu

Pokutu za nesplnění povinnosti může správce cla uložit až do 1.000.000 Kč.


Legislativní úprava, zdroje

 Autor: Ondřej Cmíral, EIBD, s.r.o.

Potřebujete se nás na něco zeptat?

Napište nám přes náš kontaktní formulář a my se vám brzy ozveme zpět.