Pořízení vozidla z EU - pravidla DPH

Prozradíme vám, jak je to s pořízením nového i ojetého vozidla ze zahraničí.

auto ze zahranici

Co je nové a ojeté vozidlo

Při pořízení vozidla z EU je nejdříve potřeba uvážit, zda se jedná o nové nebo ojeté vozidlo. Za nové vozidlo se považuje motorové pozemní vozidlo s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má nejeto do 6 000 Km dle zákona o DPH §4, 4 písm. a.

Nákup ojetého vozidla – režim DPH

U pořízení ojetého vozidla se použije stejný režim, jako u pořízení zboží. Pokud nakoupí vozidlo plátce DPH od registrovaného plátce DPH z jiného členského státu pro svou ekonomickou činnost, bude vozidlo dodáno osvobozené od daně. Plátce DPH v tuzemsku daň přizná a odvede se sazbou daně platnou v tuzemsku. Pokud vozidlo nakoupí neplátce DPH od registrovaného plátce DPH z jiného členského státu, uhradí cenu včetně DPH se sazbou daně platnou v členském státě, ze kterého bylo vozidlo dodáno. 

Nákup nového auta z EU

Specifický postup pro uplatnění DPH nastává při koupi nového vozidla z EU. DPH z nového vozidla se vždy odvede v zemi spotřeby bez ohledu na to, zda se jedná o kupujícího plátce či neplátce DPH. Dodavatel (plátce DPH z jiného členského státu) nového vozidla dodá vozidlo osvobozené od DPH s nárokem na odpočet. Kupující je povinný přiznat a odvést DPH v jeho státě.

Při pořízení nového vozidla plátcem DPH z EU je kupující povinný přiznat daň ve svém daňovém přiznání k DPH a bude postupovat stejným způsobem jako při pořízení zboží z EU. 

Nákup nového auta z EU neplátcem DPH

Při pořízení nového vozidla neplátcem DPH od plátce DPH registrovaného v jiném členském státě EU je kupující také povinný podat daňové přiznání u příslušného finančního úřadu, ke kterému je potřeba přiložit kopii daňového dokladu o pořízení vozidla a Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku.  Přiznání k DPH a Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku je povinný podat nejpozději do 10 dní ode dne pořízení nového vozidla. Na základě toho správce daně vyměří daň, která bude splatná do 25 dnů ode dne vyměření.

Pokud kupující potřebuje zaregistrovat vozidlo k silničnímu provozu před podáním daňového přiznání, může podat Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a zaplatit zálohu ve V praxi se tento postup upřednostní z toho důvodu, že dle zákona o silničním provozu se k žádosti o registraci vozidla musí předložit potvrzení o zaplacení DPH.

Autor: Aneta Francová, EIBD, s.r.o