Paušální daň v roce 2023 OSVČ

Režim paušální daně v roce 2023 přivítá spoustu novinek. Prozradíme vám, které to jsou a poradíme, jak se v nich co nejlépe zorientovat.

Princip režimu, že OSVČ odvádí po celý rok každý měsíc stejnou částku se nezmění. Také se nezmění ani fakt, že OSVČ v tomto režimu nemusí vyplňovat daňové přiznání či jakékoliv jiné přehledy. Nicméně, dojde k navýšení limitu přijmu, kdy je možné se do tohoto režimu přihlásit.

V roce 2022 byl tento limit stanoven na 1 mil korun. Od roku 2023 je tento limit navýšen na 2 mil korun. Kromě navýšení se též změní výše částky odváděné do státní kasy. Nejnižší odváděná částka bude ve výši 6 208 Kč a bude se skládat ze zdravotního pojištění ve výši 2 722 Kč, sociálního pojištění ve výši 3 386 Kč a daně z přijmu ve výši 100 Kč.

Nově budou zavedeny tři skupiny, kdy každá skupina bude odvádět různou výši. Skupiny jsou rozdělené na základě jejich ročních příjmů. 

1. Paušál ve výši 6 208 Kč:

  • do výše přijmu 1 mil korun bez ohledu na činnost, ze které příjmy plynou, 
  • do výše příjmu 1,5 mil korun za předpokladu, že alespoň 75 % příjmu je tvořeno příjmy u nichž lze uplatnit výdaje ve výši 80 %, popř. 60 % z příjmu,
  • do výše příjmu 2 mil korun za předpokladu, že alespoň 75 % příjmu je tvořeno příjmy u nichž lze uplatnit výdaje ve výši 80%.

2. paušál ve výši 16 000 Kč:

  • do výše přijmu 1,5 mil korun bez ohledu na činnost, ze které příjmy plynou,
  • do výše příjmu 2 mil korun za předpokladu, že alespoň 75 % příjmu je tvořeno příjmy u nichž lze uplatnit výdaje ve výši 80 %, popř. 60 % z příjmu.

3. paušál ve výši 26 000 Kč:

  • do výše přijmu 2 mil korun bez ohledu na činnost, ze které příjmy plynou.

Pro lepší přehled lze říci, že OSVČ s 80% paušálem budou mít zálohy ve výši 6 208 Kč za předpokladu, že budou mít příjmy do 2 mil korun. OSVČ s 60% paušálem budou mít zálohy v výši 6 208 Kč mají-li příjmy do 1,5 mil. nebo 16 000 Kč mají-li příjmy v rozmezí 1,5-2 mil korun. OSVČ s paušálem ve výši 40 % mají zálohy ve výši 6 208 Kč mají-li příjmy do 1 mil korun, v rozmezí od 1-1,5 mil korun budou mít zálohy ve výši 16 000 korun a nad 2 mil korun budou mít zálohy ve výši 26 000,- korun.

Příjmy

40 %

60 %

80 %

do 1 mil

 6 208,- 

 6 208,- 

 6 208,- 

do 1,5 mil

 16 000,- 

 6 208,- 

 6 208,- 

do 2 mil

 26 000,- 

 16 000,- 

 6 208,- 

Co se stane v případě, má-li OSVČ nižší příjmy, než se přihlásila do skupiny?

V tomto případě bude OSVČ moci podat formulář označený jako „oznámení o jiné výši paušální daně“. Vzniklý přeplatek se použije na úhradu paušálních záloh v dalším zdaňovacím období, nebo v případě že se OSVČ rozhodne ukončit režim paušální daně, tak se tento přeplatek vrátí. Naopak, bude-li mít OSVČ vyšší příjmy, než má zvolené paušální pásmo, tak opětovně podá formulář „oznámení o jiné výši paušální daně“ a dopočítá se částka, kterou bude nutné uhradit. 

Do paušálního režimu se lze přihlásit do 10. ledna 2023. Osoba, která se chce přihlásit do tohoto režimu nesmí být plátcem DPH. Jednotlivá částka je pak splatná do 20. dne v měsíci, za který se odvádí. Platba se odvádí na účet u ČNB místně příslušného finančního úřadu. 

 

Potřebujete se nás na něco zeptat?

Napište nám přes náš kontaktní formulář a my se vám brzy ozveme zpět.