Minimální a zaručená mzda 2023

Vysvětlíme vám, jaký je rozdíl mezi minimální a zaručenou mzdou a také, jaká je její výše pro rok 2023.

Minimální vs. zaručená

Minimální mzda je minimální výše odměny, kterou zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnout za práci v pracovním poměru a na základě dohod o práci konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). V případě pracovního poměru se použije minimální měsíční mzda, která je stanovena pro rok 2023 ve výši 17 300,- Kč.

Tato výše minimální mzdy je stanovena na běžnou pracovní dobu v počtu 40 h týdně. V případě dohod konaných mimo pracovní poměr se použije hodinový koeficient, který je stanoven pro rok 2023 ve výši 103,8 Kč.

Zaručená mzda určuje základ (defacto minimum) pro různé pracovní pozice. Je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi jednotlivých skupin, přičemž každá z těchto skupin má různou výši zaručené mzdy. Zaměstnavatel tak není limitován pouze výší minimální mzdy, ale je nucen odměňovat své zaměstnance na základě zaručené mzdy, tedy minimální mzdy pro příslušnou skupinu. Výše zaručené mzdy se odvíjí od minimální mzdy. Stejně jako minimální mzda má měsíční i hodinovou výši.

Rozdíl oproti minimální mzdě je, že zaručená mzda se nevztahuje na dohody konané mimo hlavní pracovní poměr (tedy dohoda o provedení práce a o pracovní činnosti). V roce 2023 dojde k nárůstu zaručené mzdy pouze pro první a poslední skupinu. Důvodem nárůstu první skupiny je vzrůst minimální mzdy. Důvodem nárůstu poslední skupiny je skutečnost, že osmá skupina odpovídá 2násobku první skupiny. 

         

Skupina

Zaručená hodinová mzda 2022

Zaručená hodinová mzda 2023

Zaručená měsíční mzda 2022

Zaručená měsíční mzda 2023

1

96,40

103,80

16 200,00

17 300,00

2

106,50

106,50

17 900,00

17 900,00

3

117,50

117,50

19 700,00

19 700,00

4

129,80

129,80

21 800,00

21 800,00

5

143,30

143,30

24 100,00

24 100,00

6

158,20

158,20

26 600,00

26 600,00

7

174,70

174,70

29 400,00

29 400,00

8

192,80

207,60

32 400,00

34 600,00

 

Výše minimální mzdy ovlivňuje celou řadu dalších zákonů: 

  • navýší se minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (částka 17 300,- Kč),
  • zvýší se sleva za umístění dítěte (školkovné) na 17 300,- Kč,
  • zvýší se hranice pro nárok na vyplácení daňového bonusu na dítě, tj. šestinásobek minimální mzdy, tedy 103 800,- Kč, 
  • zvýší se limit pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů, tj. 36násobek minimální mzdy, tedy 622 800,- Kč, 
  • zvýší se přivýdělek na úřadu práce, kdy je možné si vydělat maximálně polovinu minimální mzdy, tj. 8 650,- Kč,

Autor: Pavel Večeřa

 

Potřebujete více informací?

Chteli by ste se dozvědet více o naší společnosti? Víc o historii a o tom co Vám můžeme nabídnout? Kliknutím na tlačítko níže se dozvíte víc.