OSVČ nebo s.r.o.

Obě zmíněné varianty mají pro podnikatele své výhody i nevýhody. Pomůžeme vám, se v nich lépe zorientovat.

Kdo je OSVČ

Osoba samostatně výdělečbě činná neboli OSVČ je fyzická osoba, jenž se věnuje výkonu výdělečné činnosti samostatně pod svým vlastním jménem. Jedná se o osobu, která musí mít dokončenou povinnou školní docházku a dosáhnout minimálně věku 15 let. Osobou samostatně výdělečně činnou se stává fyzická osoba, která si zřídí živnostenské oprávnění na živnostenském úřadě. OSVČ může svoji činnost kdykoliv pozastavit či zcela ukončit, o čemž musí informovat příslušné orgány. OSVČ může svou činnost vykonávat jako hlavní či vedlejší. O vedlejší činnost se jedná nejčastěji v případě, kdy tato fyzická osoba působí též jako zaměstnanec a veškeré pojistné za ni odvádí zaměstnavatel.

Co je s.r.o.

Společnost s ručeným omezeným neboli s.r.o. je právnickou osobou. Jedná se o jednu z forem obchodních společností, kterou lze na našem území za účelem podnikání zřídit. Může být založena jediným společníkem. Jedná se o nejběžnější formu právnické osoby založené za účelem podnikání. Důvodem je skutečnost, že s.r.o. je vhodná pro téměř jakýkoliv druh podnikání, a přitom dává široké možnosti nastavení společnosti. Statutárním orgánem je jednatel, který nemusí být společníkem. Společníci se tak na řízení s.r.o. vůbec nemusí podílet. 

Rozdíl mezi OSVČ a s.r.o.

Založení 

  • v případě OSVČ stačí zajít na příslušný živnostenský úřad a vyřídit si živnostenské oprávnění,
  • v případě s.r.o. je potřeba doložit živnostenské oprávnění, sídlo, název a jednatele s čistým trestním rejstříkem. Následně je potřeba notářská smlouva, která musí mít podobu veřejné listiny a také bankovní účet, na němž je složen základní kapitál. Následně proběhne zapsání společnosti do obchodního rejstříku.

Účetnictví a daně

  • v případě OSVČ se platí 15% daň z příjmu fyzické osoby, dále pak vzniká povinnost platit sociální a zdravotní pojištění,
  • v případě s.r.o. se odvádí 19% daň z přijmu právnických osob a vzniká povinnost vést účetnictví. Existují dvě formy příjmu z s.r.o., tzv. podíl na zisku (ten musí být uveden v přiznání daně z příjmu fyzických osob a je zdaněn 15% sazbou) nebo zaměstnanecký poměr, při němž je vyplácena mzda nebo v případě jednatele odměna na základě smlouvy o výkonu funkce.

Řízení

  • v případě OSVČ je řízení založeno vždy na samotné osobě,
  • v případě s.r.o. se majitel společnost nemusí na řízení vůbec podílet.

Odpovědnost

  • v případě OSVČ osoba odpovídá celým svým majetkem,
  • v případě s.r.o. společnost odpovídá také celým svým majetkem, přičemž společníci jen do výše, v jaké nesplnili své vkladové povinnosti.

 

Potřebujete se nás na něco zeptat?

Napište nám přes náš kontaktní formulář a my se vám brzy ozveme zpět.