Jak splatit základní kapitál u s.r.o.?

Vysvětlíme vám, jaké existují možnosti složení základního kapitálu při zakládání společnosti s ručením omezeným.

Co všechno zahrnuje základní kapitál

Základní kapitál je vyjádřením peněžitých i nepeněžitých vkladů společníků. Jeho výše musí být ve společenské smlouvě či zakladatelské listině vyjádřena v jednotkách české měny. Vklad jako takový však může být splacen i v měně cizí. Ve společnosti s ručením omezeným se základní kapitál vytváří povinně, jeho minimální výše je stanovena na 1 Kč. Výše základního kapitálu se pak zapisuje do obchodního rejstříku. 

Peněžitý vklad

Peněžitý vklad je třeba složit na speciální bankovní účet, který zřídí správce vkladu. Finance na tomto účtu jsou pak blokovány až do chvíle, kdy dojde k zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Od této chvíle je pak jejich novým vlastníkem nově vzniklá společnost. 

Zakládá-li se společnost s maximálním kapitálem do 20.000 Kč a méně, není nutné zakládat speciální bankovní účet, neboť vklady stačí splatit uložením u správce vkladu. 

Podstatné je, že pro vznik společnosti není nutné shromáždit 100 % všech vkladů. V případě peněžitého vkladu je nutné minimálně 30 %, a to nejpozději ke dni zápisu do obchodního rejstříku. Zbylých 70 % je pak možno splatit maximálně do 5 let od zápisu do obchodního rejstříku. 

Nepeněžitý vklad

Nepeněžitým vkladem může být jakákoli věc, kterou lze ocenit penězi, a to i věc taková, která nemá s nově vznikající společností příliš společného. Podmínkou je pouze skutečnost, že hodnota této věci může být vyjádřená v peněžních jednotkách české koruny. Ocenění provádí znalec, který vypracuje znalecký posudek.  Nicméně, částka, která se započítá jako vklad společníka, nemusí být nutně totožná s částkou, na kterou ji ocenil znalec. Bude-li vklad v nižší hodnotě, než v jaké byla věc oceněna, jedná se o vkladové ážio. 

Společenská smlouva musí obsahovat informaci o nepeněžitém vkladu – popis věci, ocenění, informaci o znalci a další detaily stanovené zákonem. Nepeněžitý vklad je příjímán přímo samotným správcem vkladů. Bude-li se jednat o movitou věc, tak k jejímu fyzickému předání musí dojít proti předávacímu protokolu. V případě nemovitosti se předává písemné prohlášení o vnesení nemovité věci. 

 

Potřebujete se nás na něco zeptat?

Napište nám přes náš kontaktní formulář a my se vám brzy ozveme zpět.