Sleva na sociálním pojištění v roce 2023

Důležité informace o slevě na sociálním pojištění a také o tom, jak a kde o ni požádat...

 

Koho se sleva týká

Novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, účinná od 1.2.2023, přináší zaměstnavatelům novou možnost, jak ušetřit na nákladech za své zaměstnance skrze odvody na sociálním pojištění.

Díky této změně mohou zaměstnavatelé odvádět na sociálním pojištění o 5 % méně u vybrané skupiny zaměstnanců. Nutným předpokladem však je splnění veškerých zákonných podmínek. Tuto novinku lze uplatnit pouze u zaměstnanců na klasickém pracovním poměru, a nikoliv u zaměstnanců na základě dohod mimo pracovní poměr. 

Cílem novely je zaměstnání osob z některých ohrožených skupiny, jež nemohou pracovat na plný úvazek nebo pro ně tato forma pracovního poěmru není vhodná. Jedná se o:

  • osoby starší 55 let,
  • osoby pečující o dítě do 10 let,
  • blízkou osobu,
  • studenty,
  • osoby, které v posledních 12 měsících nastoupil na rekvalifikaci,
  • osoby zdravotně postižené,
  • osoby mladší 21 let.

Další podmínkou je, že zaměstnanec musí odpracovat týdně 8 - 30 hodin s tím, že toto rozmezí nesmí překročit, a to ani v počtu více zkrácených pracovních úvazků. Slevu navíc smí uplatnit vždy pouze jeden zaměstnavatel.

Koho informovat o slevě 

Dříve než zaměstnavatel začne slevu na konkrétním zaměstnanci uplatňovat, musí tento záměr oznámit České správě sociálního zabezpečení. Záměr se oznamuje elektronicky, a to pomocí tiskopisu Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance.

Zaměstnavatel má povinnost svého zaměstnance písemně informovat ještě předtím, než za něj poprvé odvede pojistné ve snížené výši. Zaměstnanec je poté povinen zaměstnavatele neprodleně informovat, aby sdělil, jestli má i další zkrácené úvazky u jiných zaměstnavatelů. 

Jak lze slevu uplatnit

Samotná sleva se uplatňuje rovnou odvedením nižší částky, a to 19,8 % z vyměřovacího základu, místo původních 24,8 %.  

Potřebujete se nás na něco zeptat?

Napište nám přes náš kontaktní formulář a my se vám brzy ozveme zpět.