Jak vystavit fakturu

Začínáte podnikat a nejste si jisti, jak správně vystavovat faktury? Poradíme vám, jak dodržet správnou obsahovou strukturu a navíc přidáme několik užitečných informací a tipů...

 

Faktury patří mezi obchodní listiny, z čehož vyplývá, že údaje v nich uváděné, se musí řídit obchodním zákoníkem. Ten požaduje, aby na fakturách bylo vždy sděleno:

 • jméno dodavatele, popřípadě název společnosti, v závislosti na druhu jejich entity (právnická či fyzická osoba),
 • sídlo nebo fakturační adresa,
 • přidělené identifikační údaje (IČ),
 • informace o registru či evidenci, ve které je podnikající subjekt zapsán (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.).

Plátci DPH vs. neplátci

Vystavování faktur se kromě obchodního zákoníku řídí i zákonem o účetnictví a zákonem o DPH. Následně záleží, zda fakturu vystavuje plátce DPH či neplátce. 

U neplátců představují faktury tzv. účetní doklady, které musí kromě výše uvedených informací obsahovat další náležitosti stanovené v zákoně o účetnictví (§ 11). Mezi ně patří:

 • číselné a slovní označení dokladu (např. „Faktura č. 001“),
 • datum vystavení dokladu, případně datum uskutečnění účetního případu (prodej zboží
  či poskytnutí služby), pokud se neshoduje s datem vystavení,
 • obsah účetního případu (údaje o fakturovaném zboží či službách),
 • celková peněžní částka nebo informace o jednotkové ceně a fakturovaném množství,
 • údaje o účastnících obchodu.

Pro lepší přehled se navíc neplátcům doporučuje uvádět na fakturu údaj: Nejsem plátce DPH.

Plátci DPH se, narozdíl od neplátců, musí řídit nejen obchodním zákoníkem a zákonem o účetnictví, ale i požadavky zákona o DPH, který konkretizuje podobu daňových dokladů v § 29. Dle tohoto paragrafu je nezbytné uvádět na fakturách:

 • daňové identifikační číslo osoby uskutečňující plnění, popřípadě i osoby, pro kterou je plnění uskutečňováno, pokud jej má přiděleno,
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo dne přijetí úplaty, pokud k tomuto datu vzniká povinnost přiznat daň dle zákona o DPH,
 • rozpis celkové částky na základ daně a daň, s uvedením jednotlivých sazeb DPH v české měně (tzv. rekapitulace DPH).

V případě, že se jedná o plnění osvobozené od daně nebo o plnění spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (daň odvádí zákazník), tak se výše a sazba DPH neuvádí (§ 29 odst. 3 písm. d) zákona o DPH). Za takových okolností je naopak nutné na daňovém dokladu uvést odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH nebo předpis EU (§ 29 odst. 2 zákona o DPH).

Zákon o DPH také ukládá povinnost vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od uskutečnění plnění, nebo ode dne přijetí úplaty (§ 28 odst. 5).

Chytré aplikace

Existují různé nástroje a aplikace, které mají přednastavené šablony se všemi náležitostmi, jak pro potřeby plátců, tak i neplátců. Mezi ně patří například Fakturoid, iDoklad, mPohoda.a mnoho dalších. Hlavní výhodou těchto programů je rychlé a bezstarostné vystavování dokladů s nižší administrativní zátěží.

Potřebujete se nás na něco zeptat?

Napište nám přes náš kontaktní formulář a my se vám brzy ozveme zpět.