Účtování kryptoměn

Přinášíme vám užitečné informace ohledně účtování kryptoměn.

Kryptoměny nebo také kryptoaktiva, jsou druhem digitální měny, která není vydávána centrální autoritou, jako tomu je v případě klasických měn. Krymptoměny sou tedy decentralizované. Existují tisíce různých kryptoměn, ale obecně mají společné dvě věci, a to kryptografické zabezpečení a fungování na decentralizovaných databázích. 

Dle České národní banky nejsou kryptoměny bezhotovostní peněžní prostředky ani elektronické peníze. Je tedy doporučeno účtovat a vykazovat kryptoměny jako zásoby svého druhu

Pro účtování o kryptoměnách platí, že okamžik, ke kterému se účtují, je při potvrzení transakce v blockchainu. Při nákupu kryptoměn se pro účely ocenění používá pořizovací cena, tedy cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady jako například poplatky na burze. V případě nákupu kryptoměn účtujeme o nákupu zboží. Jelikož se jedná o zásoby, je možné účtovat o kryptoměnách způsobem A, nebo B.

Těžba kryptoměny je možná ať už samostatnou těžbou, těžbou v poolu nebo v cloudu. Takto vytěžené kryptoměny se oceňují ve vlastních nákladech a účtuje se o zásobách vlastní výroby.  

Kryptoměny jsou zpravidla uloženy v soukromé kryptoměnové peněžence, ke které existují dva klíče: privátní a veřejný. Privátní klíč musí být dobře zabezpečený, protože ve chvíli, kdy by došlo k jeho ztrátě nebo zneužití cizí osobou, přijde vlastník o kryptoměny uložené v peněžence. O této situaci se účtuje jako o manku na zboží, které je, až na výjimky uvedené v zákoně o daních z příjmů, daňově neuznatelný náklad. 

Jelikož se jedná o zásoby, vztahuje se na kryptoměny povinnost inventarizace k rozvahovému dni. Je tedy nutné vést skladovou evidenci kryptoměn, doloženou například výpisem z kryptoměnové peněženky. O kurzových rozdílech se neúčtuje ani se na konci účetního období kryptoměny nepřeceňují reálnou hodnotou. Ke kryptoměnám je možné vytvářet účetní opravné položky ve chvíli snížení tržní hodnoty. O zvýšení tržní hodnoty se z principu opatrnosti neúčtuje. 

Na obchodování s kryptoměnami není nutné živnostenské oprávnění ani povolení od České národní banky. S kryptoměnami tedy může obchodovat kdokoli, při prodeji se však i na fyzické osoby nepodnikající vztahuje povinnost podat daňové přiznání, kde příjmy z prodeje kryptoměn daní pod § 10 ostatní příjmy. Na tyto příjmy se nevztahuje povinnost odvodu sociální zabezpečení a zdravotního pojištění. 

Na těžbu kryptoměn již živnostenské oprávnění potřeba je, a to konkrétně živnostenské oprávnění živnosti volné č. 56. Od roku 2022 byla nově zřízena živnost volná č. 81 poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem, které musí mít zapsané podnikatel, který nakupuje, prodává, uchovává nebo pro jiného spravuje virtuální aktivum za účelem dosažení zisku. Příjmy z výše uvedených činností daní podnikatel pod § 7. 

 

Potřebujete více informací?

Chteli by ste se dozvědet více o naší společnosti? Víc o historii a o tom co Vám můžeme nabídnout? Kliknutím na tlačítko níže se dozvíte víc.