Kontrolní hlášení

Od 1.1.2016 vstupuje v platnost povinnost daňových subjektů předkládat kontrolní hlášení DPH. Pro právnické osoby platí měsíční hlášení, pro fyzické osoby pak shodně s termínem daňového přiznání, měsíčně nebo čtvrtletně. Obsahem kontrolního hlášení budou jednotlivá uskutečněná nebo přijatá plnění s vazbou na DIČ. Účele je zajištění křížové kontroly odvodu daně a nároku na odpočet.