Přehled podkladů pro zpracování daňového přiznání fyzických osob za rok 2018

Klienty, kterým budeme zpracovávat přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2018, bychom rádi požádali o přípravu následujících podkladů

-        Soupis příjmů z podnikání (souhrn nebo jednotlivé doklady) – uvést druh činnosti

-        Soupis příjmů z pronájmů (nutno rozlišit příjmy z pronájmu vlastní nemovitosti, Airbnb, ostatní pronájmy)

-        Soupis výdajů, anebo informace, že uplatňujete výdajový paušál

-        Potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů v roce 2018

-        Doklady o úhradě příspěvku na penzijní pojištění, životní pojištění

-        Doklad o zaplacených úrocích z hypotéčních úvěrů (pouze pokud úvěrem financujete vlastní bydlení nebo bydlení rodinných příslušníků)

-        Doklady k dalším slevám (školkovné, potvrzení o úhradě daru atd.)

 

-        Přehled o zaplacených zálohách za rok 2018 – zdravotní pojištění  (dokument zasílá v průběhu ledna zdravotní pojišťovna)

-        Přehled o zaplacených zálohách za rok 2018 – sociální  pojištění  (dokument zasílá v průběhu ledna CSSZ)

Potřebujete více informací?

Chteli by ste se dozvědet více o naší společnosti? Víc o historii a o tom co Vám můžeme nabídnout? Kliknutím na tlačítko níže se dozvíte víc.