Kompenzační bonus 25 tis. Kč pro OSVČ + placení záloh SP a ZP

Informace pro živnostníky o kompenzačním bonusu a odpuštění záloh na zdravotní a sociální pojištění

Finanční úřady začaly přijímat žádosti o vyplacení 25 tisíc Kč živnostníkům.

Jedná se o velmi jednoduchý formulář, viz příloha. Dallší možností je vyplnění on-line, a to zde: https://ouc.financnisprava.cz/kompenzace/form/bonus

Jediným záludným bodem by mohla být sekce B v pdf formuláři, nebo „požadovaná částka“ hned na počátku on-line formuláře. Pokud jste v období 12.3.- 30.4.2020 stále byli OSVČ bez jiného zaměstnání, zaškrtněte, že chcete celou částku (pdf) nebo ponechte přednastavené údaje (on-line formulář). Pokud jste v tomto období živnost, začali, ukončili, přerušili, nebo k živnosti ještě nastoupili/ukončili zaměstnání, je třeba si podrobně přečíst podmínky a zjistit, na jakou část podpory máte nárok.

Formulář se posílá Vašemu domovskému Finančnímu úřadu. Pro podání jsou následující možnosti:

  • odeslání Vaší datovou schránkou (je třeba uložit vyplněný pdf formulář, nebo vygenerovat pdf z on-line formuláře)
  • odeslat poštou nebo odnést osobně (je třeba vytisknout pdf nebo on-line formulář a podepsat)
  • odeslat emailem (je třeba vytisknout pdf nebo on-line formulář, podepsat a poté naskenovat nebo vyfotit)

Žádost je třeba podat do 30.6.2020.

Podmínky účasti v programu, podrobné instrukce a odpovědi na často kladené dotazy jsou zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

Pokud byste potřebovali se žádostí poradit, jsme k dispozici.

 

Ohledně záloh na sociální a zdravotní pojištění:

  • Všem OSVČ jsou na 6 měsíců odpuštěny platby záloh zdravotního pojištění do výše 2352 Kč/měsíc. Čili pokud platíte tuto částku, nebo menší, nemusíte v období březen-srpen platit nic a nikdo po Vás platby za toto období nebude chtít ani v budoucnu. Pokud platíte více než 2352 Kč/měsíc, tak nyní též nemusíte platit nic, ale rozdíl „vaše obvyklá platba mínus 2352 Kč“ za každý měsíc budete muset doplatit v ročním zúčtování za rok 2020, čili na jaře 2021.
  • Stejný režim platí i pro platby sociálního pojištění: v období březen-srpen není třeba platit nic, plně odpuštěna je částka 2544 Kč/měsíc, pokud je Vaše platba vyšší, rozdíl bude zohledněn v ročním zúčtování.

Odpuštění plateb záloh je plošné, není třeba o něj žádat. Pokud jste již v tomto období zálohu zaplatili, je možné ji použít na úhradu jiného období. Např. pokud jste zaplatili březen, je možné vynechat platbu v září. Více v přílohách.

 

Luděk Barták

Potřebujete více informací?

Chteli by ste se dozvědet více o naší společnosti? Víc o historii a o tom co Vám můžeme nabídnout? Kliknutím na tlačítko níže se dozvíte víc.

#Název dokumentu
1zadost_o_bonus_pro_osvc_bez_zastupce