Tuzemské stravné 2021

Připravili jsme pro vás přehledné shrnutí, ze kterého se dozvíte, jak to bude v roce 2021 se stravným na tuzemských pracovních cestách.

Podle § 163 odst. 1 zákoníku práce („zaměstnanci v podnikatelské sféře“) přísluší zaměstnanci za každý kalendářní den jeho pracovní cesty stravné nejméně ve výši:

  • 91 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 138 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
  • 217 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pokud bylo „zaměstnanci v podnikatelské sféře“ během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře a zaměstnanec na něj finančně nepřispívá, přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

  • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
  • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné tomuto zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

  • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
  • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla,
  • služební cesta trvala méně než 5 hodin.

Přečtěte si další zajímavá témata.