Založení živnosti 2019

Rozhodli jste se pro změnu a chcete začít podnikat, jenže si nejste jistí, jak začít? Nemusíte se bát, získat živnostenské oprávnění (dříve živnostenský list), není vůbec složité.

 

V podstatě stačí navštívit živnostenský úřad, Správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Nebo můžete vyplnit Jednotný registrační formulář, který odevzdáte na živnostenském úřadu a zaregistrujete se zároveň i na Správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Dělení živností:

  • živnost volná
  • živnost vázaná
  • živnost řemeslná
  • živnost koncesovaná

Dělení živností:

  • minimální věk 18 let
  • právní způsobilost
  • bezúhonnost

Živnostenský úřad

O živnostenské oprávnění musíte požádat na některém živnostenském úřadu (nemusí být příslušný podle místa vašeho trvalého bydliště). Nejjednodušší cesta pro založení živnosti je vyplnění Jednotného registračního formuláře. Formulář si můžete vyplnit doma nebo až na úřadu. Úředníci vám jistě rádi poradí, jaký druh živnosti přesně zvolit.

U volných živností (většina) budete muset splňovat pouze výše zmíněné podmínky, ale u ostatních druhů živností budete potřebovat ještě doklad o tom, že máte odbornou způsobilost nebo oprávnění tuto činnost vykovávat. U řemeslných činností jde například o výuční list nebo o doklad o dostatečně dlouhé praxi v oboru.

Vedle vyplněného formuláře si před návštěvou živnostenského úřadu připravte doklad totožnosti (občanský průkaz) a 1 000 Kč na úhradu správního poplatku. Mějte na paměti, že pokud si budete chtít časem zřídit další živnost, zaplatíte poplatek 500 Kč. Je tedy dobré před první registrací zvážit všechny možnosti a případně si hned napoprvé vybrat více oborů pro podnikání. Výpis z rejstříku trestů si úřad nyní obstarává sám, nemusíte ho tedy dokládat.

Jestliže nebudete mít sídlo podnikání na místě svého trvalého bydliště, připravte si také souhlas majitele nemovitosti, kde sídlo budete mít.

Výpis ze živnostenského rejstříku a identifikační číslo, tzv. IČ, obdržíte zpravidla během jednoho týdne po ohlášení živnosti.

Sociální pojištění

Další vaší povinností je registrace u Správy sociálního zabezpečení, buď pomocí Jednotného registračního formuláře nebo do 8 dnů po vystavení živnostenského oprávnění. Jelikož budete povinní platit měsíční zálohy na sociální pojištění, obdržíte zde variabilní symbol a pokyny pro jejich platbu. Minimální měsíční záloha na sociální pojištění pro rok 2019 je 2 388 Kč. V případě, že budete samostatně výdělečnou činnost vykonávat jako vedlejší činnost, minimální záloha pro vás bude 955 Kč.

 

Zdravotní pojištění

S registrací u zdravotní pojišťovny je to obdobné jako u sociálního pojištění. Buď se musíte zaregistrovat do 8 dnů po vystavení živnostenského oprávnění nebo použijete Jednotný registrační formulář. Minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2019 je 2 208 Kč. Jakou pojišťovnu si vyberete, je jenom na vás.

Zálohy nebude hradit při vedlejší činnosti. A jestliže jste osoba, za kterou hradí zdravotní pojištění stát, zálohy budete platit, jen pokud budete v předešlém roce vykazovat zisk.

Daně

Díky Jednotnému registračnímu formuláři se dále přihlásíte k dani z příjmu a vedle toho se můžete přihlásit i k silniční dani (jestliže při podnikání budete používat motorové vozidlo) a jako plátce DPH.

 

Účetnictví

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jsou povinni vést daňovou evidenci nebo evidenci příjmů. Vysvětlit rozdíl mezi těmito dvěma způsoby je jednoduché: jestliže se rozhodnete pro daňovou evidenci, musíte schovávat všechny doklady a v případě evidence příjmu budete uplatňovat tzv. paušální výdaje, budete tedy uplatňovat výdaje procentem z příjmů. Účetnictví (podvojné) jste povinni vést, jestliže váš obrat přesáhne za předcházející účetní období 25 milionů Kč.

 

S účetnictvím, daněmi, mzdovou problematikou či sociálním a zdravotním pojištěním OSVČ Vám tým EIBD samozřejmě pomůže!

 

 

 

Potřebujete více informací?

Chteli by ste se dozvědet více o naší společnosti? Víc o historii a o tom co Vám můžeme nabídnout? Kliknutím na tlačítko níže se dozvíte víc.