Kritéria pro audit

Jaká firma potřebuje audit? Dočtete se za 30 sekund.

Naši klienti se často ptají, jestli budou za rok 2017 potřebovat audit, jestli to zákon vyžaduje.

Nejprve ve zkratce:

  • Pokud jste akciová společnost, tak při překročení alespoň jednoho z kritérií

  • Pokud jste s.r.o. nebo cokoliv jiného, tak při překročení alespoň dvou kritérií

budete audit ze zákona potřebovat. A ta kritéria jsou:

  • Netto hodnota aktiv 40 milionů Kč

  • Roční obrat 80 milionů Kč

  • Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 50

 

A nyní detaily.

Pokud je Vaše firma akciová společnost, stačí, aby překročila jedno kritérium a bude mít povinný audit. Ale pozor, povinný audit nastává až pro období následující po období, ve kterém překročení došlo, a to za předpokladu, že v tom následujícím období k překročení stále dochází. (Příklad: akciová společnost v roce 2016 překročila alespoň jedno z kritérií pro povinný audit. Účetní závěrka roku 2017 tedy bude povinně auditována, ale pouze za předpokladu, že i v roce 2017 dojde k překročení alespoň jednoho z kritérií). Např., pokud jste v roce 2016 měli dobrý rok a obrat překročil 80 milionů Kč, ale v roce 2017 bude obrat jen 75 Kč (a ostatní dvě kritéria zůstávají nepřekročena), tak ani rok 2016 ani 2017 nebudete muset mít auditován.

Pokud má Vaše firma jinou právní formu než a.s. (tedy s.r.o., k.s., v.o.s. nebo živnost na fyzickou osobu), je třeba překročit alespoň dvě z výše uvedených kritérií, aby účetní závěrka podléhala povinnému auditu. Stejně jako u akciovek platí, že toto překročení je třeba „udržet“ i ve druhém roce po prvním roce překročení.

A co je to vlastně audit? Je to nezávislé zhodnocení, jestli účetní závěrka (rozvaha, výsledovka, výroční zpráva a další výkazy) věrně a poctivě zobrazuje, jak si Vaše firma vedla v uplynulém roce a jaká je struktura jejího majetku a závazků. Defacto je to nezávislé posouzení práce Vašeho účetního. Kromě povinného auditu si samozřejmě můžete nechat udělat i audit dobrovolný, to pokud se jako majitel nebo ředitel firmy chcete ujistit, že realita odpovídá tomu, co Vám účetní předkládají.

Audit účetní závěrky Vám spolehlivě zajistíme. Neváhejte se na nás obrátit i v případě nestandardních situací. Napište mi (Ludek.bartak@eibd.cz), nebo zavolejte (603 937 736) a určitě se domluvíme.

Luděk Barták

Potřebujete více informací?

Chteli by ste se dozvědet více o naší společnosti? Víc o historii a o tom co Vám můžeme nabídnout? Kliknutím na tlačítko níže se dozvíte víc.