Kategorizace účetních jednotek

Kategorizace účetních jednotek – ve dvou minutách co to je, a co z toho vyplývá

Od 1.6.2016 zákon o účetnictví rozdělil účetní jednotky do kategorií. Každá kategorie má různé povinnosti v oblasti účetnictví, vykazování a auditu.

Mikro účetní jednotka – je ta, která nepřekračuje žádné nebo překračuje maximálně jedno z těchto kritérií:

 • Netto aktiva 9 milionů Kč
 • Obrat 18 milionů Kč
 • Počet zaměstnanců 10

Malá účetní jednotka – je ta, která už není mikro a zároveň která nepřekračuje žádné nebo překračuje maximálně jedno z těchto kritérií:

 • Netto aktiva 100 milionů Kč
 • Obrat 200 milionů Kč
 • Počet zaměstnanců 50

Střední účetní jednotka - je ta, která už není malá a zároveň která nepřekračuje žádné nebo překračuje maximálně jedno z těchto kritérií:

 • Netto aktiva 500 milionů Kč
 • Obrat 1 miliarda Kč
 • Počet zaměstnanců 250

Velká účetní jednotka – je ta, která překročí dvě nebo tři z těchto kritérií:

 • Netto aktiva 500 milionů Kč
 • Obrat 1 miliarda Kč
 • Počet zaměstnanců 250

 

 

A nyní k odlišným povinnostem.

 • Mikro a malé účetní jednotky, které zároveň nemají povinnost ověřená účetní závěrky auditorem, mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, tj. nemusí vést účetnictví s tolika analytickými účty a sestavovat výkazy tak podrobně (nicméně stále musí vést řádné a průkazné podvojné účetnictví).
 • Mikro a malé účetní jednotky, které zároveň nemají povinnost ověřená účetní závěrky auditorem, nemusí jako součást účetní závěrky přikládat výkaz o cash flow a přehled o změnách vlastního kapitálu
 • Mikro, malé a střední účetní jednotky nemusí uvádět některé nefinanční údaje ve výroční zprávě (pokud jí sestavují).
 • Velké a střední účetní jednotky musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem vždy, mikro a malé pouze pokud překročí kritéria, viz. náš dřívější článek:
 • Mikro účetní jednotky nemusí přeceňovat hodnotu majetku a závazků na reálnou hodnotu
 • Mikro a malé účetní jednotky, nepodléhající povinnému auditu, nemusí zveřejňovat výsledovku ve sbírce listin

Shrnuto: z pohledu majitele nebo managementu podniku se nic nemění. U mikro a malých podniků si může účetní trochu usnadnit práci. Zjednodušení je to ovšem docela malé, ale je otázka, jestli se to vyplatí. Může se stát, že zákon připouští účtovat méně podrobně, ale vedení podniku stejně ke svému rozhodování potřebuje podrobné informace.

Potřebujete více informací?

Chteli by ste se dozvědet více o naší společnosti? Víc o historii a o tom co Vám můžeme nabídnout? Kliknutím na tlačítko níže se dozvíte víc.