Změny v povinnostech u DPP od 1.7.2024

Od července začíná platit nový zákon, který přináší několik změn v DOHODĚ O PROVEDENÍ PRÁCE. Podívejte se, jaké to jsou a co to pro vás znamená...

Od 1.7.2024 vstupuje v účinnost zákon č. 163/2024 Sb., který přináší následující změny v oblasti dohod o provedení práce:

  • Od července 2024 nová právní úprava zavádí povinnost registrovat všechny doposud nepojištěné DPP (tj. DPP s maximální výší hrubé mzdy 10 000 Kč). 
  • Do 31.7.2024 je potřebné přihlásit do registru zaměstnavatelů ČSSZ ty zaměstnavatele, kteří v minulosti zaměstnávali jen nepojištěné DPP.
  • Od srpna 2024 má zaměstnavatel povinnost zasílat výkaz příjmů zaměstnanců na DPP (formulář ,,Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce´´ bude na ePortálu ČSSZ zveřejněn ke dni 1.8.2024).

Pro přihlášení dosud nepojištěných DPP má zaměstnavatel na výběr dva způsoby: 

Tyto změny se týkají pouze ČSSZ - na zdravotní pojišťovny zaměstnavatel nemá povinnost nepojištěné DPP přihlašovat. Pro vyplnění výkazu příjmu na ČSSZ je však potřeba vyplnit u každého evidovaného DPP kód zdravotní pojišťovny. 

Nadále platí, že odvody zdravotního a sociálního pojištění u zaměstnance na DPP nastávají jen v případě, že překročí v kalendářním měsíci limit hrubé mzdy 10 000 Kč. Změny v odvodech pojištění tedy v roce 2024 nenastávají. 

 

Potřebujete více informací?

Zaujal vás článek a téma se vás týká natolik, že se o něm chcete dozvědět víc, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme.