Novela zákoníku práce s účinností od 1.10.2023

Přinášíme vám přehled změn v zákoníku práce, jenž vstoupily v účinnost s jeho aktuální novelou.

Ke dni 19.9.2023 byl ve Sbírce zákonů vydán zákon č. 281/2023 Sb., jenž pozměňuje zákoník práce s účinností 1.10.2023. Směrnice o dovolené zaměstnanců s DPČ nebo DPP nabude účinnosti k 1.1.2024. Přehled změn, které nabývají účinnosti 1.1.2024:

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • Významnou změnou je právo na dovolenou u zaměstnanců na DPP a DPČ, která nabude účinnosti k 1.1.2024. Stanovení dovolené bude vyměřeno na základě týdenní pracovní doby v rozsahu 20 hodin týdně.

Nové nároky zaměstnanců na DPP/DPČ

 • Právo zaměstnance žádat zaměstnavatele o odůvodnění výpovědi dané zaměstnavatelem
 • Právo zaměstnance žádat o pracovní poměr po 180 odpracovaných dnech a zaměstnavatel má povinnost na tuto žádost písemně odpovědět
 • Povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance o rozvrhu pracovní doby nejméně 3 dny před začátkem směny nebo období, pokud se nedohodnou jinak
 • Poskytnutí pracovního volna v případě překážek v práci na straně zaměstnance z důvodu návštěvy lékaře, darování krve apod.
 • Nárok na příplatky za práci v noci, o víkendech, ve svátek a za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Elektronické doručování

 • Zaměstnanci bude možno doručovat písemnosti elektronickyza předpokladu, že k tomu zaměstnanec poskytne souhlas v samostatném písemném prohlášení, kde uvede svou soukromou elektronickou adresu pro tento účel

Informování o obsahu pracovního poměru

 • Nově se rozšiřuje informační povinnost zaměstnavatele o obsahu pracovního poměru, kdy je zaměstnavatel povinen poskytnout informace do 7 dnů od vzniku pracovního poměru

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

(Změna terminologie z původního „nepřetržitého odpočinku mezi směnami“ je nahrazena „nepřetržitým denním odpočinkem“)

 • Zaměstnanci starší 18 let bude poskytnut nepřetržitý týdenní odpočinek v délce trvání nejméně 24 hodin a navazující nepřetržitý denní odpočinek v trvání nejméně 11 hodin

Žádost určitých osob o úpravu pracovních podmínek

(Určité osoby = např. těhotné zaměstnankyně, zaměstnanci pečující o dítě mladší 9 let nebo zaměstnanci pečující o osoby, které jsou závislé na jejich pomoci)

 • Žádost o práci na dálku (tzv. homeoffice) – písemně. Zaměstnavatel žádosti nemusí vyhovět, v takovém případně musí své rozhodnutí písemně odůvodnit.
 • Žádost o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel má povinnost takové žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Pokud zaměstnavatel žádosti nevyhoví, je povinen to písemně odůvodnit.

Potřebujete více informací?

Chteli by ste se dozvědet více o naší společnosti? Víc o historii a o tom co Vám můžeme nabídnout? Kliknutím na tlačítko níže se dozvíte víc.