Jak optimalizovat daň z příjmu a tipy na její snížení

Základní myšlenka při optimalizaci daně z příjmu je jednoduchá, čím větší náklady, tím menší základ pro výpočet daně z příjmu, a tedy i výsledná daňová povinnost...

Za tímto účelem je dobré mít přehled o svých výnosech a nákladech ještě před koncem. Způsoby, kterými lze efektivně zvýšit náklady jsou následující:

Daňově uznatelné náklady

Nejlehčím způsobem optimalizace daně z příjmu je pořízení vybavení nebo služeb pro firmu. Důležité je dbát na to, aby byla výše uplatněných nákladů v rozumné míře. Mezi tyto náklady mohou patřit především náklady na:

  • kancelářské potřeby (například papír, propisky, tužky či náplně do tiskárny),
  • elektronika a vybavení kanceláře (počítače a mobilní telefony pro zaměstnance, spotřebiče do firemní kuchyňky, nábytek),
  • Finanční odměny pro zaměstnance (například prémie k výplatě),
  • dary neziskovým organizacím,
  • reklamní předměty (hodnota jednotlivých předmětů nesmí přesahovat 500 Kč, předměty musí viditelně souviset s firmou a nesmí podléhat spotřební dani; výjimku tvoří neperlivé víno).

Odpisy majetku

Odpisy vyjadřují míru opotřebení majetku. Mohou být rovnoměrné (každý rok se odepisuje stejná částka) nebo zrychlené (na začátku se odepisují vyšší částky, které se postupně snižují). Způsob odepisování si mohou firmy samy zvolit. Způsob odepisování se pak už ale po celou dobu užívání majetku nesmí změnit.

Rezerva na opravy

Budete-li mít v plánu opravu firemního majetku, můžete do nákladů vložit takzvanou rezervu na opravu. Její výše musí odpovídat předpokládané ceně oprav. Podmínkou uznání rezervy je, že nejpozději v den podání daňového přiznání musí tato částka být vložena na samostatný účet. Při provádění oprav z tohoto účtu finance zase vyčerpáte.

Pronájem majetku

Společnost si pronajímá prostory, které jsou ve vlastnictví majitelů či jednatelů. 

Daňová ztráta z minulých let

Daňovou ztrátu z minulých let lze uplatnit až v pěti období od jejího vzniku, a to buď jako celek, nebo po částech.

 

Potřebujete se nás na něco zeptat?

Napište nám přes náš kontaktní formulář a my se vám brzy ozveme zpět.