Trojstranný zápočet pohledávek

Třístranný zápočet pohledávek nebo závazků. Zdarma vzor dokumentu a kontakt, kdybyste potřebovali poradit.

 Naši klienti nás často žádají o vzor třístranného zápočtu pohledávek. Přidáváme tedy ke stažení, případně zkopírování textu níže. V případě dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat (Ludek.bartak@eibd.cz, tel. 603 937 736).

 

Třístranná dohoda

o započtení pohledávek dle zákona č. 89/2012 Sb

 

Smluvní strany

Společnost A

IČ:

se sídlem:

jednající:

dále též „Společnost A

a

Společnost B

IČ:

se sídlem:

jednající:

dále též „Společnost B

a

Společnost C

IČ:

se sídlem:

jednající:

dále též „Společnost C

 

všechny firmy dále též jen jako „Společnosti“

 

uzavřeli následující dohodu:

 

1.Sumarizace

 

Společnosti mají vůči sobě následující pohledávky:

 

  • Společnost A má vůči Společnosti B pohledávky v souhrnné výši … Kč (které vznikly z titulu …)
  • Společnost B má vůči Společnosti C pohledávky v souhrnné výši … Kč (které vznikly z titulu …)
  • Společnost C má vůči Společnosti A pohledávky v souhrnné výši … Kč (které vznikly z titulu …)

 

 2 .Vypořádání

  

Společnosti se dohodly, že započítávají své vzájemné pohledávky ve výši: ………… Kč

[Nebo případně v plné výši, pokud budou všechny tři částky stejné]

 

 3. Konečný stav

 

Po uskutečnění transakcí uvedených v bodě II bude stav následující:

 

  • Společnost A má vůči společnosti B pohledávku………..
  • Společnost B má vůči společnosti C pohledávku……….
  • Společnost C má vůči společnosti A pohledávku………..

 4. Závěrečné ustanovení

  

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem svého podpisu.

 

V _____________ dne _________________          

 

 

___________________________________            __________________________________

         Společnost A                                                             Společnost B

         jednatel                                                                        jednatel

                                           

 

__________________________________

         Společnost C

         jednatel

#Název dokumentu
1tristranny_zapocet