Podnikatelé, jak se odměňovat?

Zaměstnání, fakturace, nebo dividenda?

Nedávno jsme od našeho klienta, spolumajitele prosperující firmy, dostali následující žádost: doporučte mi, jakým způsobem se mám jako fyzická osoba z firmy odměňovat, abych při určitých nákladech pro firmu dostal co nejvíce čistého, ale také s ohledem na důchod.

Výborný dotaz. Intuitivně je nám jasné, co má na mysli, ale jak to uchopit? Vždyť jsou to věci, které jdou proti sobě – co nejvíce čistého a zároveň co nejvyšší příspěvky na důchod. A těch proměnných: jaký byl jeho příjem před začátkem podnikání, kolik let hodlá pracovat, pobírá slevy na děti či manželku, jak se postupem doby mění vyměřovací základy, budou za 20 let vůbec důchody?

Nakonec jsme, se značnou dávkou abstrakce a zjednodušení, připravili následující doporučení.

Nejprve důchod

V první řadě se zaměříme na důchod. Jsou zde dvě tzv. redukční hranice. První je 11 883 Kč/měsíc a druhá je 108 024 Kč/měsíc. Měsíční příjem, který je pod první redukční hranicí (tedy 0 až 11 883 Kč) se do důchodu započítává celý. Částky mezi 11 884 Kč a 108 024 Kč se do důchodu započítávají 26 procenty. Co je nad 108 024 Kč/měsíc se do důchodu nepočítá vůbec.

Na konci výpočtu důchodu se ještě uplatňuje koeficient za odpracované roky a přidá jakýsi pevný základ, ale dá se říct, že do těch necelých 12 tisíc Kč/měsíc nárůst důchodu kopíruje nárůst platu pouze s malou redukcí. Cokoliv berete nad 12 tisíc měsíčně, jde na důchod pouze 26% anebo vůbec, přičemž odvody z takto vysokých platů nijak redukované nejsou.

Zpracovali jsme simulaci, kde je zhruba vidět, jaký důchod můžete čekat při jaké úrovni platu. V dolní části tabulky je potom vidět, jaké jsou celkové odvody a daně za 40 let práce a kolik získáte za 20 let důchodu. Výsledek je jednoznačný – čím menší plat, tím lépe to vychází. Jednoduchá důchodová kalkulačka je v tabulce ke stažení.

Tedy prvním záchytným bodem je, že pro vyměřovací základ se chceme dostat na částku 12 tisíc Kč měsíčně. Nyní jsou dvě možnosti: dosáhnout této částky formou zaměstnání, kde vyměřovací základ = hrubá mzda, nebo formou OSVČ, kde vyměřovací základ = polovina daňového základu (tedy polovina zisku).

Zaměstnání nebo živnost

V tomto bodě zní další zadání následovně: jak zajistit vyměřovací základ 12 tisíc měsíčně, při co nejnižších nákladech a pokud možno, též při co největším příjmu v hotovosti pro odměňovaného.

U zaměstnání již odpověď máme: znamená to 12 tisíc Kč hrubou mzdu, náklady zaměstnavatele 16 080 Kč, pro zaměstnance 10 338 Kč čistého a odvody státu 5 742 Kč. 

U OSVČ postupujme obráceně – potřebujeme, aby polovina zisku byla 12 tis. Kč/měsíc, tedy 144 000 Kč ročně, tedy aby celý zisk byl 288 tisíc Kč ročně. Při uplatňování nákladů paušálem 60% to vychází na příjem 722 tisíc Kč ročně, tedy fakturaci 60 tisíc Kč měsíčně.

Pokud to zpětně porovnáme se mzdou: při fakturaci 60 tisíc měsíčně jako OSVČ jsou náklady firmy stejných 60 tisíc Kč a živnostník dostane čistého přibližně 53 346 Kč, čili odvody a daně 6 654 Kč (tedy o necelou tisícovku víc, než při 12 tisíc Kč při zaměstnání, přičemž čistého je více než 5x tolik). Při zaměstnání, pokud má firma k dispozici 60 tisíc Kč na mzdové náklady, tak by zaměstnanec dostal čistého asi 33 tisíc Kč.

I kombinace 12 tisíc Kč skrze mzdu a zbytek (do nákladů 60 tisíc Kč pro firmu) formou dividendy vychází hůře: pracovník by dostal 47 670 Kč, zatímco přes OSVČ je to zmíněných 53 346 Kč.

Shrnutí a doporučení:

Pokud si chce podnikatel zajistit tu část státní penze, kterou lze „koupit“ za rozumnou cenu, je dobré fakturovat 60 tisíc měsíčně jako OSVČ, při 60% paušálních nákladech. Do této hranice má cenu odvádět odvody, protože nejsou tak velké a v relativně férovém poměru navyšují důchod. Jakoukoliv odměnu nad tuto částku je lepší řešit jiným způsobem, kde se neplatí odvody, ale jen 15% daň - tedy např. výplatou dividend, úroků, nebo pronájmem.

Budeme rádi, pokud napíšete, co si o tom myslíte, případně navrhnete vylepšení tohoto modelu!

Potřebujete více informací?

Chteli by ste se dozvědet více o naší společnosti? Víc o historii a o tom co Vám můžeme nabídnout? Kliknutím na tlačítko níže se dozvíte víc.