Kryptoměny a daně - základní informace ke zdanění kryptoměn

Jak zdanit obchodování s kryptoměnami, těžbu kryptoměn, nebo prodej zboží či služeb za kryptoměny.

Metodický úvod – co jsou kryptoměny

V současné době je ve světě přes 1000 virtuálních neboli digitálních „měn“, zvaných také kryptoměny (KM). Nejznámějšími z nich jsou: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin. Nejznámější český pokus o kryptoměnu se nazývá Czech Crown Coin.

Nejucelenější dokument, týkající se postoje státu ke kryptoměnám je, shrnutí „Bezpečnost internetových plateb a virtuální „měny“ z pohledu ČNB“ od Miroslava Singera, bývalého guvernéra České národní banky, pro Fórum Zlaté koruny ze dne 21. dubna 2015.

Singer uvádí:

Čím kryptoměny nejsou:

  • plnohodnotnou národní měnou – nevydává je, ani za nimi nestojí žádná centrální banka
  • peněžní jednotkou žádného existujícího státu; v žádném státě nemají charakter zákonného platidla
  • peněžními prostředky ve smyslu zákona o platebním styku

Čím kryptoměny jsou a k čemu slouží:

  • představují hodnotu, která je vyjádřená digitálně
  • jsou používány jako zvláštní prostředek směny
  • mohou být evidovány nebo obchodovány v elektronické podobě
  • Česká republika v současné době neuplatňuje žádná zvláštní zákonná opatření proti KM, která by je zakazovala nebo omezovala

Z výše uvedeného vyplývá, že s hlediska účetnictví jsou KM nehmotné movité věci (§ 496 OZ) a vztahují se k nim daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty.

Nyní ke zdanění kryptoměn

Příležitostný nákup a prodej.

Základ daně vypočteme odečtením prostředků vynaložených na nákup KM (přepočítáno do CZK) od prostředků přijatých z prodejem KM (přepočítáno do CZK). Je to tedy obdobné, jako obchod s jakoukoliv cizí měnou.

Podnikání

Za příjmy v rámci podnikatelské činnosti dle § 7 ZDP se považují příjmy osob, které za své služby nebo zboží přijímá platby v kryptoměně, živí se těžbou kryptoměn nebo obchoduje na burzách kryptoměn. Vzniká povinnost zákonného oprávnění (živnostenský list), povinnost sociálního a zdravotního pojištění, možnost uplatnění nákladů a povinnost platit daň z příjmu.

Fyzická osoba - sazba daně 15%

Příjem plateb v kryptoměnách

Daňový základ = Příjmy v CZK z prodeje KM + Hodnota KM (vyjádřená v CZK k 31.12.) – náklady vyjádřené v CZK.

(Čili opět stejný způsob, jako byste prodávali v EUR a na konci roku by Vám část EUR zůstala na účtu)

Obchodování s kryptoměnami

Daňový základ = Příjmy v CZK (obdržené z burzy) + Hodnota KM (vyjádřená v CZK k 31.12.) – náklady vyjádřené v CZK.

 

(Analogicky k obchodování s jakoukoliv jinou měnou nebo akciemi).

 

Těžba kryptoměn

Daňový základ = Příjmy v CZK z prodeje KM + Hodnota KM (vyjádřená v CZK k 31.12.) – náklady vyjádřené v CZK (hardware, energie, administrativa, poplatky).

(Jako když vyrábíte máslo: daňový základ = příjmy z prodeje másla + hodnota másla na skladě k 31.12. mínus náklady (mléko, energie, administrativa…)

Právnická osoba - sazba daně 19%

Jinak platí stejné zásady, jako pro fyzické osoby.

Kryptoměny a DPH

Strana prodávající, pokud je plátcem DPH a pokud se na obchod vztahuje DPH, musí DPH z prodeje odvést, bez ohledu na to, v jaké měně se obchod uskuteční. Čili není možné počítat s tím, že když se transakce uskuteční v Bitcoinech a tudíž jí Finanční úřad neuvidí na bankovním výpise, není nutné platit DPH. Je to stejné, jako když Vám odběratel zaplatí v hotovosti. Povinnost odvést DPH máte a když ho neodvedete, tak něco ušetříte a něco riskujete.

Kryptoměny a EET

Platby v kryptoměnách podléhají EET, musí tedy být vykazovány. Už existují pokladny, které jsou na KM připraveny, např. Lilka.

  

Kryptoměny a daňová optimalizace

Více zde: http://www.eibd.cz/cs/blog/kryptomeny-a-danova-optimalizace