Jak zlikvidovat společnost s.r.o.

Likvidace firmy přehledně v bodech a kontakt, kdybyste potřebovali poradit.

Jak zlikvidovat společnost s.r.o.

Nastudování procesu likvidace ve všech jeho variacích by zabralo několik hodin. Často však dostáváme následující dotaz: jsem jediným vlastníkem společnosti s ručením omezeným, zároveň vykovávám funkci jednatele, firma nikomu nic nedluží a nyní bych jí chtěl zlikvidovat. Jak mám postupovat? Celý proces se skládá z následujících kroků:

  1. Navštívíte notáře, který s Vámi sepíše notářský zápis o vstupu firmy do likvidace a jmenování likvidátora. Likvidátora si určíte sami, může jím být prakticky kdokoliv.
  2. V obchodním věstníku (ov.ihned.cz) si objednáte zveřejnění výzvy k přihlášení pohledávek vůči společnosti, a to dvakrát za sebou s odstupem minimálně dvou týdnů se lhůtou na přihlášení 3 měsíce od druhého zveřejnění. (Toto platí i pro případ, že jste si 100% jisti, že firma nikomu nic nedluží, je to zkrátka povinná procedura).
  3. Likvidátor požádá účetního firmy o zahajovací rozvahu a soupis jmění společnosti (ke dni vstupu do likvidace)
  4. Pokud má firma nějaký majetek (auto, počítač, pohledávky, apod.), likvidátor je průběžně zpeněžuje, tj. prodává.
  5. Po uplynutí lhůty tří měsíců od posledního zveřejnění výzvy k přihlášení pohledávek (bod 2) a po prodeji majetku firmy (bod 4) likvidátor sestaví končenou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku (tj. vyplacení hotovosti společníkovi) a účetní připraví konečnou účetní závěrku
  6. Navštívíte notáře, kterému předáte: potvrzení o zveřejnění výzvy (bod 2), zahajovací rozvahu (bod 3), konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a konečnou účetní závěrku (vše bod 5). Notář připraví schválení konečné zprávy a rozdělení zůstatku valnou hromadou a návrh na výmaz společnosti z OR.

Pokud budete chtít ušetřit čas, svěřte likvidaci firmy nám. Zavolejte mi (603 937 736) nebo napište (Ludek.bartak@eibd.cz) a určitě se domluvíme.

Luděk Barták

Potřebujete více informací?

Chteli by ste se dozvědet více o naší společnosti? Víc o historii a o tom co Vám můžeme nabídnout? Kliknutím na tlačítko níže se dozvíte víc.