Jak zaměstnat Ukrajince (Rusy, Bělorusy, Moldavany a další občany mimo EU)

Jak vyřídit pracovní povolení pro Ukrajince, Rusy a další občany mimo EU.

Předpokládáme, že firma již má vybraného kandidáta v zemi mimo EU a potřebuje mu vyřídit pracovní povolení pro práci v ČR

  1.  Zaměstnavatel zveřejní na místně příslušné pobočce Úřadu práce, že má volné pracovní místo, a že může být obsazeno i občanem mimo EU. Je na to formulář, který obsahuje údaje o požadovaném vzdělání, praxi, kvalifikaci – dohodnutý člověk tomu musí odpovídat. (Není od věci požadovat kombinaci znalostí, kterou málo kdo, kromě daného cizince, splňuje. Např. znalost programovacího jazyka xxx plus ruština plynule slovem i písmem.)
  2. Úřad práce bude po zveřejnění volného místa posílat lidi na pohovory (za předpokladu, že člověk vyhovující kritériím bude hlášen na ÚP jako nezaměstnaný). Firma nemusí takovéto uchazeče přijmout. Pokud firma nevybere kandidáta z místních zdrojů, je po 30 dnech možné nabídnout místo cizinci ze státu mimo EU.
  3. Firma se zaměstnancem uzavře pracovní smlouvu (emailem, poštou). Datum nástupu musí být s dostatečným odkladem, aby se stihla vyřídit administrativa. Je též možné datum nástupu formulovat vzorcem „do x dnů po vyřízení pracovního povolení“, nebo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí. 
  4. Cizinec na české ambasádě předloží pracovní smlouvu, vyplní žádost a předloží další potřebné doklady: cestovní doklad, 2 fotografie, doklad o vzdělání či praxi s úředně ověřeným překladem (a někde i s apostilou), doklad o zajištění ubytování v ČR. Může být vyzván i k předložení lékařské zprávy a výpisu z rejstříku trestů. 
  5. Ambasáda rozhodne do 2 měsíců o udělení zaměstnanecké karty. Pokud ji udělí, cizinec dostane vízum na 90 dnů za účelem převzetí této karty. Cizinec potom přijede do ČR, na místně příslušném pracovišti ministerstva vnitra si vyzvedne zaměstnaneckou kartu, na cizinecké policii se přihlásí k pobytu a může začít chodit do práce.

  

Další informace jsou zde: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zamka/ciz#jakziskat

Potřebujete více informací?

Chteli by ste se dozvědet více o naší společnosti? Víc o historii a o tom co Vám můžeme nabídnout? Kliknutím na tlačítko níže se dozvíte víc.