Jak si sám založit s.r.o.

Popis v bodech, jak si sám založit s.r.o. a k tomu kontakt, kdybyste potřebovali poradit.

Založit společnost s ručením omezeným sice není nijak komplikované, ale vyžaduje to posloupnost následujících kroků:

 1. Návštěva notáře a sepsání notářského zápisu o založení společnosti
 2. Zajištění písemného a úředně ověřeného souhlasu se zřízením sídla firmy od majitele nemovitosti, kde firma bude sídlit.
 3. Zřízení bankovního účtu pro zřízení základního kapitálu, splacení základního kapitálu a vyzvednutí potvrzení o splacení.
 4. Vyřízení živnostenského listu na živnostenském úřadě. Pro vázané či koncesované živnosti je třeba doložit doklad o vzdělání, praxi a případně další dokumenty.
 5. Všechny dokumenty z bodů 2, 3, 4 donesete zpět k notáři. Ten k nim přidá ještě výpis z rejstříku trestů Vás, jakožto jednatele, a poté firmu zapíše do obchodního rejstříku.

 

Před první návštěvou notáře si přichystejte následující:

 • Jméno firmy. Musí se lišit alespoň o dva znaky od již existující firmy a nesmí s již existující firmou docházet k fonetické shodě (tj. nesmí se to číst stejně, i když se to jinak píše).
 • Základní kapitál. Minimum dle zákona je 1 Kč, ale čím více, tím seriózněji to vypadá.
 • Sídlo firmy. Pro první návštěvu notáře stačí znát obec.
 • Osobní údaje, ideálně kopie občanského průkazu či pasu, budoucího majitele či majitelů (a též jednatele či jednatelů, pokud to budou různé osoby).
 • Pokud bude více majitelů, jaký podíl bude každý z nich vlastnit.
 • Pokud bude více jednatelů, jak budou jednat (každý sám, vždy společně, do určité hranice každý sám a nad tuto hranici společně).
 • Co bude firma dělat (volné živnosti jako např. nákup a prodej či poradenství jsou zapsány sumárně, vázané či koncesované živnosti se zapisují každá zvlášť).

 

Pokud si firmu budete zakládat sami, na notářských poplatcích, kolcích, poplatku živnostenskému úřadu, ověřování dokumentů a dalších poplatcích zaplatíte asi 13 tisíc Kč a strávíte dost hodin času. Pokud tuto věc absolvujete poprvé, možná přijde i pár pokusů a omylů.

My Vám firmu rádi založíme za cenu od 16 tisíc Kč. Bude to trvat asi 10 dnů a budou stačit tři Vaše podpisy. Napište mi (Ludek.Bartak@eibd.cz), nebo zavolejte (603 937 736) a určitě se domluvíme.

Luděk Barták