Jak se zaregistrovat k DPH

Finanční úřady se registraci brání. Zde je návod, jak zvýšit pravděpodobnost a kontakt, kdybyste potřebovali poradit.

Registrace k DPH není zrovna snadný proces. Je pochopitelné, že se Finanční úřady snaží bránit podvodníkům, ale dost často tím doslova hází klacky pod nohy normálním podnikatelům, kteří bez registrace nemohou začít fungovat. Často jsme svědky bludného kruhu: FÚ chce po podnikateli důkaz, že už jeho firma funguje. Podnikatel ale nemůže svoji činnost začít, protože bez registrace k DPH by nebyl konkurenceschopný.

Pokud se chcete registrovat k DPH, připravte si pro Finanční úřad následující:

  • Příběh. Popis služby, kterou poskytujete, případně výrobky, které prodáváte. Je nutné, aby součástí příběhu bylo, že firma bude nakupovat zboží nebo služby od plátců DPH nebo ze zahraničí a dále zboží nebo služby prodávat plátcům DPH. V řetězci plátců by neplátce nemohl fungovat.

  • Popis personálního a materiálního zajištění Vaší činnosti – kdo bude vykonávat činnost zmíněnou v prvním bodě, jestli máte zaměstnance, na jaký typ smlouvy, jakou technickou výbavu k poskytování služeb potřebujete.

  • Jaký způsobem máte zajištěno financování svých aktivit. (Kolik budete potřebovat peněz, jestli máte úvěr, nebo budou stačit vlastní zdroje).

  • Seznam hlavních (budoucích) dodavatelů a odběratelů s popisem, co je, či bude předmětem dodávek.

  • Kde se fyzicky odehrává vykonávání služeb či prodej zboží. To může být prodejna, kancelář, nebo třeba rodinný dům.

  • Kde je skutečné sídlo vedení společnosti. Společnost může mít registrované sídlo na adrese, kde má pouze poštovní schránku a kde sídlí desítky dalších firem. To u FÚ budí nedůvěru. Je tedy vhodné sdělit jim, kde se obvykle v pracovní dny nachází jednatel společnosti. To může být např. v kanceláři jiné společnosti, kde je též jednatelem nebo zaměstnancem.

  • Místo, kde se nachází účetnictví společnosti. Ideální je uvést adresu, telefon a email do Vaší účetní firmy.

A teď to hlavní: jen slova nestačí. Všechny výše uvedené body musí být doloženy dokumenty. Ideální jsou smlouvy (nájemní, o prodeji, o poskytování služeb, pracovní, úvěrové, o vedení účetnictví, atd., čím více, tím lépe). Pokud není možné doložit smlouvy, další možností jsou objednávky, nebo alespoň písemná či emailová komunikace, že k objednávkám či smlouvám po registraci k DPH dojde. Jako důkaz existence firmy jsou dobré i kopie faktur za služby (elektřina, plyn, voda, telefon).

 

S registrací k DPH Vám samozřejmě rádi pomůžeme. Zavolejte mi (603 937 736), nebo napište (Ludek.bartak@eibd.cz) a určitě se domluvíme.